Zijn elektronische handtekeningen legaal in Canada?

Elektronische handtekeningen zijn sinds 1999 geaccepteerd sinds de Uniform Electronic Commerce Act, waardoor bedrijven de mogelijkheid hebben om elektronische handtekeningen te gebruiken in het bedrijfsleven.

Juridisch model

Het juridische model van Canada is open. Dit betekent dat er, in tegenstelling tot een gelaagd model (dat gekwalificeerde elektronische handtekeningen als een legitieme vorm van e-handtekening ziet), geen voorwaarden zijn voor typen elektronische handtekeningen. En dus krijgt een gekwalificeerde elektronische handtekening geen wettelijke status.

Juridische classificatie

Canada hanteert een gemeenrechtelijk systeem dat is gebaseerd op:

  • Rechterlijke beslissingen welke als bindend worden beschouwd.
  • Wetten welke niet altijd een schriftelijke structuur hebben.
  • Overeenkomsten waar weinig bepalingen wettelijk zijn vastgelegd.
  • Dat in het algemeen alles is toegestaan dat niet uitdrukkelijk bij wet is verboden

Er zijn maar weinig bepalingen opgenomen in een contract onder het gemeenrechtelijk systeem – het is dus belangrijk om alle voorwaarden van de partijen te dekken bij een contract. Dit betekent dat contracten meestal langer zijn dan in een land welke het burgerlijk rechtsysteem aanhoudt.

De uitzondering op deze wet is de provincie Quebec. Quebec werkt volgens de Quebec Civil Code, naast de wetgeving die specifiek van toepassing zou zijn op elektronische handtekeningen.

Samenvatting

Op federaal niveau werd het gebruik van elektronische handtekeningen officieel bekrachtigd door de Wet  Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). De wet is in werking getreden in 2004. Volgens de wet is elk type elektronische handtekening gelijk aan een fysieke en als bewijs bruikbaar voor de rechtbank. Elk bedrijf dat op de Canadese markt actief is, is vrij om zowel digitale als papieren documenten te gebruiken – de wet erkent ze als even geldig.

PIPEDA heeft echter nogmaals de expliciete vereisten herhaald om een ​​elektronische handtekening te beveiligen. Volgens hen is een elektronische handtekening:

  • Uniek en onderscheidend
  • Gemaakt onder de exclusieve controle van de ondertekenaar
  • In staat om de identiteit van de ondertekenaar bevestigen
  • Beschermd door de technologie die eventuele latere wijzigingen in het document kan detecteren

Dit betekent dat je niet zomaar een ‘X’ of een ander soort pictogram kunt tekenen om jouw document te ondertekenen. Markeringen zoals deze kunnen niet als uniek worden geïdentificeerd en kunnen jouw identiteit niet bewijzen.

Op provinciaal niveau zijn elektronische handtekeningen sinds 1999 wettelijk aanvaard als onderdeel van de Uniform Electronic Commerce Act (UECA). Negen provincies gebruiken deze wet als een universele reeks wetgeving. Quebec is de enige provincie met zijn eigen wetten voor elektronische handtekeningen die zijn vastgelegd in de wet “Act to Establish a Legal Framework for Information Technology”.

In Canada en Quebec is een handgeschreven handtekening niet verplicht om een ​​contract als geldig te beschouwen. Een handtekening is rechtgeldig zolang wettelijk bekwame personen tot overeenstemming zijn gekomen. Het is mogelijk om dit mondeling, elektronisch of fysiek te doen. Het is echter mogelijk dat dit soort overeenkomsten moeten worden ondersteund door extra bewijsmateriaal in de rechtbank.

Disclaimer

De informatie in dit artikel is alleen voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als juridisch advies. Wetten met betrekking tot elektronische handtekeningen kunnen snel veranderen, Signable kan niet garanderen dat alle informatie in dit artikel actueel of correct is. Als u specifieke juridische vragen heeft over de informatie in dit artikel, dan zal u contact moeten opnemen met een erkende advocaat in uw regio.

Laatst bijgewerkt op: Maart 2020