Zijn elektronische handtekeningen legaal in Mexico?

Er bestaat geen uniforme Mexicaanse wet op elektronische handtekeningen. Elektronische handtekeningen worden beheerd door een aantal juridische instanties en relevante wet- / regelgeving.

Juridisch model

Het juridische model van Mexico is een open model. Dit betekent dat er, in tegenstelling tot een gelaagd model (dat gekwalificeerde elektronische handtekeningen als een legitieme vorm van elektronische handtekening ziet), geen voorwaarden zijn voor typen elektronische handtekeningen. En dus krijgt een gekwalificeerde elektronische handtekening geen wettelijke status.

Juridische classificatie

Mexico werkt volgens het burgerlijk rechtssysteem die volgens een plan of een systeem zijn gerangschikt. Dit systeem is afkomstig van het Romeinse recht. Het burgerlijk rechtssysteem is gebaseerd op:

  • Over het algemeen een schriftelijke grondwet op basis van specifieke codes (bijv. Burgerlijk wetboek, codes voor vennootschapsrecht, administratief recht, belastingrecht en grondwettelijk recht) met behoud van basisrechten en plichten.
  • Weinig ruimte voor rechterlijke wetgeving in burgerlijke, straf- en handelsrechtbanken (alleen wetgevende bepalingen worden als bindend voor iedereen beschouwd)
  • In sommige civielrechtelijke systemen, b.v. Duitsland, hebben geschriften van rechtsgeleerden grote invloed op de rechtbanken.
  • Rechtbanken die specifiek zijn voor de onderliggende codes – constitutionele rechtbanken, administratieve rechtbanken en burgerlijke rechtbanken.
  • Minder contractvrijheid – veel bepalingen zijn wettelijk vastgelegd in een contract en partijen kunnen niet uit bepaalde bepalingen contracteren.

Een burgerlijk rechtssysteem komt over het algemeen het meest voor. Er zijn een aantal bepalingen ge├»mpliceerd in een contract onder het civiel rechtssysteem – dit zal er vaak toe leiden dat een contract korter is dan een contract in een land met een gemeen recht.

Samenvatting

De Mexicaanse wet benadrukt dat elektronische contracten als rechtsgeldig worden beschouwd zolang wettelijk bekwame personen een akkoord hebben bereikt. Dit kan mondeling, elektronisch of door fysiek iets te ondertekenen(artikel 1803 van het Mexicaanse burgerlijk wetboek).

Volgens artikel 89 en 1205 van het wetboek van koophandel en 40 van de federale procesrechtelijke procesvoering staat dat elektronische documenten kunnen worden ingediend als bewijs ter ondersteuning van de legitimiteit van een contract.

Disclaimer

De informatie in dit artikel is alleen voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als juridisch advies. Wetten met betrekking tot elektronische handtekeningen kunnen snel veranderen, Signable kan niet garanderen dat alle informatie in dit artikel actueel of correct is. Als u specifieke juridische vragen heeft over de informatie in dit artikel, dan zal u contact moeten opnemen met een erkende advocaat in uw regio.

Laatst bijgewerkt op: Maart 2020